kryt-vzduchoveho-filtra-perak-kyvacka-chrom-vzduchovyKryt vzd.filtra Pérák,Kývačka-chróm
DSC_0187

Kryt vzd.filtra Pérák,Kývačka-chróm

SKU: 030104
*Typ motorky
Jawa 350 18 Pérák
Jawa 350 12 Ogar
Jawa 250 11 Pérák
Jawa 350 354 Kývačka
Jawa 250 353 Kývačka
Velorex 175 trojkolesový
Velorex 350 trojkolesový
Velorex 250/16
34,70 €